fbpx

Antyoksydanty. Wolne rodniki.

Wolne rodniki.

Wolne rodniki to atomy, cząsteczki lub jony posiadające bardzo dużą reaktywność. Uszkadzają komórki serca oraz ściany naczyń krwionośnych, a także inicjują szereg reakcji chemicznych przyczyniających się do dysfunkcji komórek i nieodwracalnego uszkodzenia tkanek. Celem ataków wolnych rodników w organizmie człowieka są głównie związki posiadające w cząsteczkach wiązania podwójne jak: białka, DNA lub nienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład błon komórkowych, polisacharydy, lipidy (cholesterol). W świetle przeprowadzonych badań szacuje się, że ok. 5% tlenu dostarczanego do tkanek jest przetwarzana w wolne rodniki tlenowe. Wolne rodniki tlenowe wchodzą z kolei w reakcję ze składnikami białkowymi i lipidowymi ścian komórkowych, co prowadzi do inaktywacji wielu enzymów oraz transporterów jonowych. Utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT powoduje zmianę funkcji receptorów  białkowych.

Wolne rodniki tlenowe wydzielane w normalnych ilościach są skutecznie eliminowane przez system enzymatyczny. Jednak przy nadprodukcji wytwarzania rodników tlenowych gromadzą się one w tkankach, powodując ich uszkodzenia. Substancjami, które są w stanie wyeliminować zgubne działanie wolnych rodników są antyoksydanty.

ANTYOKSYDANTY.

Antyoksydanty są to substancje, które mają właściwości przeciwutleniające czyli posiadają zdolność do usuwania wolnych rodników tlenowych. Do tych substancji możemy zaliczyć między innymi witaminy A,C,E (gdzie witamina E wykazuje najsilniejsze działanie), selen oraz bioflawonoidy.

Zachowanie prawidłowej równowagi pomiędzy wolnymi rodnikami a antyoksydantami nie jest proste. Należy pamiętać, że nadmiar antyoksydantów może być szkodliwy, gdyż może nasilać procesy utleniania komórkowego.