fbpx

MOTYWACJA W SPORCIE.

Na początku chciałbym przybliżyć wam czym jest termin motywacja, gdyż jest to punkt wyjścia do dalszych rozważań. W klasycznym rozumieniu motywacja to uzasadnienie jakiegoś działania, wyjaśnienie jego pobudek i racji. Współczesna psychologia używa pojęcia motywacji do oznaczania ogółu czynników pobudzających do działania, wpływających na jego kierunek oraz intensywność.  Działania te nie wpływają na człowieka wprost ale za pośrednictwem innych procesów nerwowych, na przykład percepcyjnych czy motorycznych. Inaczej mówiąc procesy motywacyjne są to procesy organizujące, ukierunkowujące i pobudzające czynności systemu nerwowego tak, by sterowana przez te czynności aktywność osiągała cele określone treścią motywów. Czym w takim razie jest motyw? Motywem możemy nazwać każde przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, sprzyjające lub przeszkadzające w jego wykonaniu.

Wpływ motywacji na przebieg procesu treningowego u osób zawodowo jak i rekreacyjnie uprawiających sport ma bardzo istotne znaczenie. Odpowiedzialność za odpowiednie zmotywowanie podopiecznego w dużej mierze spoczywa na barkach trenera. W swojej działalności sportowej spotkałem zawodników o silnej motywacji, którzy starali się za wszelką cenę rozwiązać trudne zadanie ruchowe, szukają wszelkich możliwych sposobów. Przeprowadzając wnikliwe i rozumne analizy, mobilizowali się do ciężkiej pracy. Wykorzystywali do tego całą swoją wiedzę, wszystkie swoje umiejętności, nawyki oraz siły. Miałem okazję pracować również z osobami o słabej motywacji, którzy często rezygnowali z realizacji powierzonego zadania ruchowego.

Źródła motywacji

1. Zaspokojenie potrzeb
2. Realizacja zadań narzuconych przez siebie lub innych

Rodzaje motywów

Motywy możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie

Motywy bezpośrednie

 1. zadowolenie z wysiłku fizycznego
 2. przyjemność estetyczna płynąca z atletycznej sylwetki czy piękna ruchów
 3. wykazanie się odwagą przy wykonywaniu trudnych i niebezpiecznych ćwiczeń
 4. współzawodnictwo
 5. dążenie do osiągania rekordowych wyników
 6. chęć uzyskania tytułu mistrzowskiego
 7. chęć uzyskania jak najlepszego wyniku mimo niesprzyjających warunków czy istniejących trudności

Motywy pośrednie

 1. dążenie do bycia zdrowym i silnym
 2. dążenie do przygotowania się przez sport do działalności zawodowej/praktycznej
 3. poczucie obowiązku uczestnictwa w zajęciach sportowych (np.szkoła)
 4. uświadomienie sobie społecznego znaczenia działalności sportowej

 

Bibliografia: „Psychologia sportu”. J.Gracz, T.Sankowski