fbpx

SKLEP

plecy płaskie

TRENING KOREKCYJNY

200,00 

Założenia treningu

1.Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała
2.Wykształcenia świadomości odczuwania własnego ciała
3.Wytworzenie prawidłowych nawyków
4.Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy( wyrobienie wytrzymałości posturalnej).
5.Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu.
6.Eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
7.Uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego.
8.Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.

Kategoria: