Zapisz się na pierwszy trening już dziś!

Stanie na rękach.

/ / GIMNASTYKA
nauka stania na rękach

Stanie na rękach. Nauka stania na rękach.

 

Jeżeliby sięgnąć do podręcznika od gimnastyki w jednej z pierwszych linijek tekstu odnaleźlibyśmy takie stwierdzenie: „stanie na rękach polega na utrzymaniu ciała w pozycji pionowej głową w dół, podczas gdy ciężar ciała znajduje się na opartych o podłoże wyprostowanych rękach”.

Naukę stania na rękach rozpoczynamy od bardzo dokładnej rozgrzewki wg. zasady od góry do dołu. Pamiętajmy, że stanie na rękach bardzo mocno obciąża obręcz barkową, łokcie oraz nadgarstki, w bezpośrednim zagrożeniu urazem znajduje się też odcinek szyjny kręgosłupa, dlatego właśnie na tych miejscach powinniśmy się najbardziej skoncentrować w trakcje przeprowadzania rozgrzewki.

Elementem niezbędnym do nauczania stania na rękach jest opanowanie w stopniu dobrym bądź bardzo dobrym takich ćwiczeń jak przewroty w przód i w tył czy stanie na głowie. Jeżeli wspomniane ćwiczenia nie stanowią już dla nas problemu, możemy rozpocząć naukę stania na rękach.

Stanie na rękach możemy wykonać na trzy sposoby:

1. odbiciem z jednej i zamachem drugiej nogi

2. odbiciem obunóż

3. siłą

Idąc dalej za podręcznikiem odnajdujemy następujący opis techniki jak wykonać stanie na rękach:

Z uniku podpartego na lewej nodze, zamachem prawą i odbiciem lewą nogą, wychylając barki w przód tak, aby znalazły się poza punktem podparcia rąk, wykonuje się stanie na rękach. Głowa uniesiona. W fazie dochodzenia nóg do pionu następuje cofnięcie barków, z jednoczesnym ustabilizowaniem bioder i środka ciężkości na linii pionowej z złączeniem nóg.

Nauka stania na rękach

Najczęstsze błędy a stanie na rękach:

– niewłaściwe ustawienie rąk

– nieprawidłowy zamach i odbicie

– brak ustawienia tułowia, barków i nóg w jednej linii

Metodyka nauczania a stanie na rękach:
 1. W klęku podpartym wychylenie barków w przód.
 2. To samo, lecz z przysiadu podpartego.
 3. Z przysiadu podpartego unoszenie bioder w górę odbiciem obunóż.
 4. Z uniku podpartego wymachy prostej nogi w górę w tył.
 5. To samo, lecz ze zmianą nóg.
 6. Z przysiadu podpartego tyłem do drabinki – wejście nogami po szczeblach aż do stania na rękach, tą samą drogą powrót.
 7. Z uniku podpartego przy pomocy współćwiczącego – stanie na rękach.
 8. Z uniku podpartego – stanie na rękach przy drabinkach z ochroną współćwiczącego.
 9. To samo bez ochrony.
 10. To samo stanie tylko z próbą oderwania nóg od drabinek i samodzielną próbą stania.
 11. Z uniku podpartego sanie na rękach z przytrzymaniem przez współćwiczącego.. Próby samodzielnego stania.
 12. Stanie na rękach, opuszki palców jak najbliżej ściany. Stanie na rękach z oparciem całego ciała o ścianę.
Pomoc i ochrona a stanie na rękach

Pamiętajmy, że bardzo ważną rolę w nauczaniu stania na rękach pełni pomoc i asekuracja. Ćwiczący musi się czuć pewni i bezpiecznie, gdyż mały błąd może skończyć się poważną kontuzją.

TOP